Rafael Grasa, president de l'Institut Català Internacional per la Pau - ICIP -.

Entrevista a Rafael Grasa, president de l’Institut Català Internacional per la Pau – ICIP -  i professor de Relacions Internacionals, UAB.

Situació de la Pau al Món.

Revoltes àrabs:
Fes escoltar la teva veu.
Parlen de Pau perquè parlen de democràcia: participació, presa de decisions, dignitat i oportunitats pel desenvolupament.

Situacions desfavorables.

Privatització de la seguretat: hi ha més morts per violència no derivada de conflictes armats, incloent-hi narcotràfic, crim, delinqüència que no pas per conflictes armats.
Tendència galopant a l’augment dels pressupostos militars cosa que dos dècades després de la fi de la guerra freda hauria de preocupar.
El 50% de la despesa militar mundial és dels Estats Units.

Notícia positiva: la gent per la por, se la juga, surt i a més a més i per fer-ho empra la no violència i la desobediència civil.

Líbia està molt fracturada i dividida.

La reconstrucció està molt complicada: no hi ha ni societat civil ni institucions. Per no haver no hi ha ni unes regles del joc, ni tan sols il•legals. Tampoc hi ha hagut construcció de nació. I el govern tan sols tenia previst robar: cleptocràcia.
El Consell Nacional de Transició, heterodoxa, està constituït per gent de gran tradició de lluitadors per drets humans de trajectòria indiscutible, oportunistes de darrera hora, islamistes de tota mena i indesitjables. No està clar per tant, que dins del CNT pugui triomfar l’islamisme polític moderat, similar al turc que pugui gestionar els conflictes.
Qui en sortirà beneficiat?
Líbia serveix a la UE com a zona de seguretat per la migració i com a centre per fer negocis amb milers de milions en joc.
El pronòstic es pessimista i possiblement sigui durant bastant de temps el graó feble de les revoltes àrabs

Palestina: el conflicte actiu més llarg.
Petició de independència.
Dificultats:
Els Estats Units són part del problema i part de la solució.
Inanitat de la política europea incapaç de prendre decisions.
Inoperància de les Nacions Unides.

Quines son les acuses del conflictes armats?

No hi ha una única causa per explicar una guerra: els conflictes armats són multicausals.
Les motivacions de fons de la major part dels conflictes armats són polítiques. Ara bé, el que explica a vegades s’arribi a la guerra o que la guerra es perllongui, són factors econòmics.
Els factors econòmics, com per exemple el petroli, són una condició necessària però no suficient. Cal analitzar els conflictes distingint entre causes de fons, estructurals, – que tenen molt a veure amb pobresa -, asimetria, injustícies, acceleradors, multiplicadors i desencadenants.
10 anys després de l’11 de Setembre, s’ha donat la raó al moviment per la pau, reconeixent que només amb mitjans policials i militars no hi ha sortida als problemes de fons. Que s’hagi reconegut, fins i tot als Estats Units, que no es pot assegurar res sense llibertat i llibertats, té molt a veure amb la tasca que ha dut a terme el Moviment per la Pau.

Institut Català Internacional per la Pau – ICIP -.

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Share

Historia política y económica del Mundo Árabe: Kamal Hamdan

Kamal Hamdan, economista libanés y director ejectutivo del Consultation and Research Institute de Beirut, explica la transición del mundo árabe desde el nacionalismo de Nasser hasta la dominación de las monarquías absolutistas en los años 70, con el apoyo de las potencias occidentales. El cambio dió lugar a la alianza de la mayoría de los países árabes con los Estados Unidos, bajo el liderazgo despótico y retrógrado de Arabia Saudita que ejerció y aún ejerce, de seguro proveedor de petróleo a Occidente.

Estado actual del Mundo Árabe

Geográficamente lo podemos dividir en tres áreas: Magreb, Machrek y el Golfo o Península Arábiga.

Políticamente el Mundo Árabe está constituido por una sola nación. 20 países con características específicas en el ámbito cultural, religioso y étnico.
Predomina la represión política, el autoritarismo, el despotismo, las tiranías ya sean monarquías o repúblicas. Todas se nutren de la corrupción y el clientelismo.
El clan o la familia están por encima del estado. El Estado permanece supeditado al poder.

Economía:

Los años 70 son claves para entender el Mundo Árabe actual: 350 millones de personas, un PIB equivalente al de un país mediano europeo (1.200 miliardos) y sin embargo una renta per cápita tan solo la sexta parte de los habitantes de ese país europeo de referencia.
En esos años 70 el Mundo Árabe evoluciona desde el nacionalismo de Nasser hacia las oligarquías que representa Arabia Saudita como modelo de poder. El petróleo es la clave. En el 73, primera crisis del petróleo, el precio se multiplica por cuatro. A finales de la década, con la revolución teocrática iraní, el precio vuelve a multiplicarse por cuatro.
A primeros de los 70 los países del Golfo – petróleo – 8% de la población árabe, generan el 23% del PIB.
En 2008, la península arábiga representa el mismo 8% de población. Sin embargo el PIB ha pasado a ser el 53% del conjunto.
Bajo el liderazgo de Arabia Saudita, dictadura teocrática bendecida por Washington como referencia – asegura el petróleo a Occidente – los hidrocarburos han enriquecido a la casta – familias dirigentes y aledaños, pero no han generado ni empleo ni expectativas de futuro. Y lo que es más importante: han disparado las desigualdades. Mauritania o Yemen solo disponen de 1000 dólares de renta per cápita mientras que Catar supera los 85 mil dólares.
En el Mundo Árabe la tasa de natalidad es elevadísima. Ello conlleva que la pirámide de crecimiento demográfico disponga de un amplísima base – juventud -. El no aprovechamiento de la riqueza generada por los hidrocarburos, ha sido la causa de la escasa oferta de empleo en relación a la demanda de trabajo. Siria aporta cada año entre 150 y 200 mil jóvenes de los cuales ni la mitad disponen de ocupación. Egipto supera el millón de personas accediendo al mercado de trabajo cada año. Ni que decir tiene que el paro es abrumador y las esperanzas de conseguir un empleo – salario – casi nulas.
En este contexto hay que entender la revolución árabe, las revueltas en cada país según Kamal Hamdan, economista libanés y director ejecutivo del Consultation and Research Institute de Beirut.
Fue invitado a Barcelona por la Asociación Catalunya- Líbano

Associació Catalunya- Líban

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Share

Les Claus de les Revolucions Àrabs. IEMed 2

Sessió a l’Institut Europeu de la Mediterrània: IEMed

Hi van participar (1-3-10): Abdul Monen Al Mahat, Ahmed Driss, Bichara Khader i Senent Florensa.

Abdul Monen Al Mahat és el Degà de la Facultat de Ciències Polítiques de la Future University de El Caire i professor d’aquesta universitat.

A Egipte hi havia les condicions per a una revolució: marginació política , problemes econòmics profunds i consciència col•lectiva d’allò que estava passant: Per què, doncs, no es produïa una revolta? I per què, per extensió, no es produïa a tota la regió?.
Per l’extrema repressió.
Per la manipulació de les eleccions
I perquè no es disposava d’una eina que ajudés a aplegar els esforços: les noves tecnologies.

Ahmed Driss és professor de Relacions Internacionals de la Universitat de Tunísia i directe del “Centre d’Études Mediterrranées Internationals”

Ara mateix hi ha dues posicions a Tunísia:
Els que demanen una transició progressiva, no de cop i els que volen un canvi immediat, trencant amb el passat i aplicant noves regles.
La solució és a mans del President que te la facultat de convocar una Assemblea Constituent que s’encarregui de redactar una nova Constitució

Bichara Khader és el director del Centre de Estudis i Investigacions del Món Àrab Contemporani de la Universitat de Lovaina. És autor del llibre “El Món Àrab explicat a Europa”.

No hem de parlar d’altres models, els àrabs volen desenvolupar el seu propi. Ni Iran ni Turquia són models on emmirallar-se. Els turcs van fer la secularització per d’alt i els àrabas la volen fer per la base. Estem davant d’un fenomen nou, el panarabisme dels pobles que res te a veure amb el panarabisme dels estats desenvolupat als anys cinquanta i seixanta.

Senent Florensa, aleshores director de l’IEMed, fou nomenat secretari general d’afers exteriors del Governa d ela Generalitat de Catalunya. Fou Florensa que va moderar l’acte.

IEMed: Institut Europeu de la Mediterrània

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Share

Las Claves de la Revolución Árabe: Bichara Khader. IEMed 1-3-11

Bichara Khader es el director del Centro de Estudios e Investigaciones del Mundo Árabe Contemporáneo de la Universidad de Lovaina. Es autor del libre “El Mundo árabe explicado a Europa”.

Dignidad, Libertad y Empleo, tres objetivos de la revolución árabe. Bichara Khader 1

Bichara Khader es el director del Centro de Estudios e Investigaciones del Mundo Árabe Contemporáneo de la Universidad de Lovaina. Es autor del libre “El Mundo árabe explicado a Europa”.

Estamos ante el fin de la excepción árabe. Las revoluciones están demostrando que los árabes no se deleitan con la esclavitud política. Y desmienten las voces occidentales que negaban la capacidad de los árabes de desarrollar la democracia.
Los protagonistas son jóvenes, ni obedientes ni sumisos, capaces de enfrentarse a las dictaduras y de rebelarse.
El mundo occidental ha quedado en evidencia. Ha apoyado a los tiranos con la voluntad de sostener un muro contra el islamismo radical y la inmigración ilegal. Se les ha vuelto en contra al no tener en cuenta los Derechos Humanos y la Libertad por encima de los intereses de parte. El resultado es que mientras los árabes están contentos en general, hay una cantidad significativa de ciudadanos europeos preocupados por la posibilidad que el desarrollo democrático posibilite la islamización política.
No entienden que están siendo revoluciones por la Libertad, la Dignidad y el Empleo, que tienen como fin derribar a los tiranos. ¿Cómo van a jugarse la vida por echar a un dictador para luego poner a un tirano liberticida?

Los males de los países árabes que la revolución quiere eliminar. Bichara Khader 2

Los males de los países árabes son comunes:
Dictaduras feroces y dictatoriales
Mala gestión económica
Y papel geopolítico irrelevante para los más de 360 millones de habitantes que engloba.
Sin embargo hay características específicas que distinguen a unos países de otros.
Marruecos: Son pocos los que cuestionan la Monarquía. Protestan y exigen más reformas y que no sean cosmética, sino reales y profundas.
Argelia: El Ejército es parte del régimen. No se sabe si es un país gobernado pro civiles o por militares.
Ambos, al contrario que Túnez o Egipto, más homogéneos, están fragmentados por líneas de fractura étnicas y lingüísticas.
Es también el caso de Libia. Gadafi es el Estado: una sola persona un solo pensamiento. Gadafi se ha dedicado a mantener la fractura enfrentando a las tribus que componen el estado. Y ahora está haciendo los mismo, favorecer las enemistades, causar una guerra civil para imponer los intereses de su clan. No lo conseguirá. Está perdido!

Más vídeos para conocer las claves de la revolución árabe y sus consecuencias

Sihem Bensedrine: Les revoluciones en el mundo árabe: Túnez e Israel

Avishai Margalit: las revoluciones en el mundo árabe

Institud Europeu de la Mediterrània: IEMED

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Share

Libia: datos para ayudar a entender una crisis

Informacions y Articles

7 claves para el despertar árabe: Luz Gómez García es profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Libia y el mundo del petróleo: Noam Chomsky 17-4-11

Líbia y sus recursos, ni siquiera razones ocultas

AEREN – Asociación paara el Estudio de los Recursos Energéticos

Porqué el ataque a Libia viola el derecho internacional
Curtis Doebbler – Revista Sin Permiso 3-4-11

Los rebeldes de la CIA en Libia: los mismos terroristas que mataron tropas de Estados Unidos y la OTAN en Irak.
Webster G. Tarpley, Ph.D 24-3-11

La intervención y sus efectos contraproducentes: ¿A quién piensa Obama que engaña respecto de Libia?
Andrew Levine – Revista Sin Permiso 3-4-11

La clave está en el Golfo: más “botox”, menos democracia. Projecte Futurs 1-4-11
Josep Cabayol, Frederic Pahisa, Daniel Gómez

La guerra euro-estadounidense en Libia: mentiras oficiales y errores de concepto de los críticos
Por James Petras y Robin E. Abaya. Fuente: The people’s voice 30-3-11

Por què aguanta el Rey: Xavier Batalla La Vanguardia. 2-4-11 (Sobre Bahrein)

Ira Siria: Irán ya puede rezar por la suerte del régimen de Damasco. Xavier Batalla. La Vanguardia. 27-3-11

Una guerra sin rumbo: Manuel Castells, La Vanguardia 26-3-11

Complot contra Libia: Nazanin Amirian. Público 13-3-11

Libia en el gran juego: Manlio Dinucci

¿Cómo es posible?
Informe del Fondo Monetario Internacional alabando las políticas económicas de Gaddafi: Publicado el 15-2-2011

El tirano que compró a Occidente. El País 27-2-11. Miguel Mora

Reflexiones iniciales sobre Libia. Rebelión 26-2-11 Guillermo Caviasca

La agonía de una tiranía: Sami Nair. El País 26-2-11

¿Libia, pasto del yihadismo?. Fernando Reinars. El País 26-2-11.

Los errores de Gadafi: Andrew Solomon. El País 26-2-11

Cuatro ONG denuncian que España incumplió la ley en la venta de armas a los países con revueltas. El País 25-2-11

Europa es el principal exportador de armas a Libia. Público 24-2-11

Vídeo dónde se comprueba el uso por civiles de armas de fabricació belga (FN Herstal)

Libia no es un asunto de EEUU. El País 24-2-11

Share

Myanmar (Birmania): U Ashin Sopaka, monjo opositor a la dictadura.

El 7-11-2010 se celebren eleccions a Myanmar (Birmània), sense observadors internacionals, amb les presons plenes, amb els generals dictadors reprimint i enriquint-se i sense que la comunitat internacional hagi influït per a canviar res.
Els grans països prefereixen els negocis a la justícia. Myanmar produeix gas que ven bàsicament a la Xina. Occident mira els recursos naturals de Myanmar amb enveja i empreses com Total no tenen cap escrúpol de fer negocis amb el règim.
Les agències de turisme organitzen viatges i negocien amb els generals.

Hi ha tants monjos detinguts durant i després de la revolució del safrà de 2007, que no hi ha líders opositors. Aung San Suu Kyi, premi Nobel de la Pau, continua sota arrest domiciliari. Hi ha més de 1000 presos polítics, 80 mil nens soldats, presons sense control, violacions, cap respecte pels drets humans, pobresa, misèria i manca fins i tot l’arròs ….

U Ashin Sopaka, monjo perseguit per la dictadura, que fou convidat a Barcelona per Birmània per la Pau, ens contextualitzarà, en aquest primer clip, la situació a Birmània.
Ens parla de la dictadura que dura des del 62, la més llarga del món, de la pobresa extrema en què viu el país i del paper dels monjos, autèntics mestres del què fer quotidià.

El monjo U Ashin Sopaka, ens explica en aquest segon vídeo, les seves activitats a l’estranger en contra de la dictadura i a favor del canvi democràtic, activitats adreçades a mantenir l’ànim dels birmans i a encoratjar-los a no decaure i a tenir fe.

En aquest vídeo U Ashin Sopaka, explica els negocis de la Junta Militar amb els països desenvolupats i en especial amb la Xina que compra gas sense restriccions.

U Ashin Sopaka explica finalment, el paper de les dones en el procés de fer caure la dictadura i aprofundeix en els negocis que el món desenvolupat fa amb la Junta Militar com si res no estès passant

Share

Sin alternativa a los combustibles fósiles, deberemos cambiar la forma de vivir: Mariano Marzo

Necesitaremos 20 millones de barriles de petróleo más cada dia.

El precio del petróleo en un futuro inmediato, estrá condicionado por la resolución de la crisis. Si se resolviera en un plazo relativamente breve, el petróleo alcanzaría pronto los 100 dólares por barril. Si por el contrario la crisis es sistémica…….
A partir de 100 dólares el barril la transferencia de liquidez de los países consumidores a los productores es tan alta, que pone en riesgo el futuro de la economía tal y como la conocemos: los productores podrían comprar cualquier empresa que se propusieran.
De hecho, entre 75 y 100 dólares barril la economía ya está en riesgo.
En todo caso, las proyecciones nos indican con suficiente certeza que hasta 2.030 necesitaremos incrementar en 20 millones el número de barriles para el consumo diario. En otras palabras, incrementaremos el consumo en 20 millones de barriles cada día.

Sin alternativa a los combustibles fósiles, deberemos cambiar la forma de vivir

Para empezar a sustituir el petróleo como principal fuente de energía, deben decidirse 3 acciones ineludibles:
Rebajar el consumo.
Electrificar el transporte
Invertir tiempo y dinero.
Y cuando hablamos de rebajar el consumo queremos decir reducir un 50% el uso de combustibles fósiles para este menester.
El mix energético mundial es en un 80% la suma de petróleo, gas y carbón.
Sustituir un 80 por ciento de los productos que nos proveen de la energía que consumimos, no es una acción de hoy para mañana ni una decisión política. Lleva tiempo, planificación y dinero.
Cuando se habla de utilizar el 100% de energías renovables para 2030 o 2050, según quién lo diga, nos estamos refiriendo sólo al consumo de electricidad. Y la electricidad sólo representa el 20% del consumo final de combustibles fósiles.
El transporte, por si solo, supera el 40 por ciento del consumo final de fósiles. He ahí una de los interrogantes: ¿Cómo hacemos para que el transporte no sea en un 95% dependiente del petróleo?

La necesidad de crudo aumenta el riesgo de accidentes

Las explotaciones petroleras están condicionados por dos aspectos:
Estamos perforando en los límites que permiten las actuales tecnologías. Hacerlo en estos límites multiplica los riesgos.
Nadie perfora en límites de alto riesgo ni por placer ni por ambiciones desmesuradas.. El petróleo barato está concentrado en países productores que no permiten el acceso a los yacimientos a las multinacionales. Estas corporaciones entonces, se ven obligadas a hallarlo en otros lugares con mayor costo económico y ambiental.
Hoy por hoy no disponemos de la suficiente tecnología para afrontar estos riesgos con garantías. Conseguir estas tecnologías supone ingentes inversiones de dinero que no se está dispuesto a arriesgar sin compensaciones. Solamente repercutiendo en el precio estarían dispuestas las transnacionales a arriesgar, pero entonces el petróleo dejaría de ser competitivo frente al obtenido a costes muy inferiores y ni tan sólo la seguridad compensaría los riesgos.
La disminución de la dependencia aparece una vez más como inevitable. Y esto significa consumir menos y por tanto cambiar el quehacer cotidiano.
Además la contaminación que se deriva de la vida cotidiana y de los desperdicios producidos por derivados del petróleo, es superior a la contaminación consecuencia del transporte marino, los escapes naturales, y los vertidos habituales de las perforaciones. Otra cosa son los grandes accidentes que desnivelen a fondo la balanza.
Por tanto y una vez más, se demuestra que la dependencia del petróleo crea grandes peligros económicos, soberanos y ambientales.
¿No son suficientes motivos para cambiar de chip?

“Mix” energético, eficiencia y ahorro: Mariano Marzo 4

Para sustituir al petróleo como principal fuente de energía es necesario plantearnos algunas acciones previas: ahorro, eficiencia económica y energética, respeto al medio ambiente y seguridad de suministro. Estos cuatro factores combinados nos darian la resultante que nos permitiría definir el “mix” energético que se precisa para sustituir al petróleo..
Ninguno de las 4 posibilidades energéticas, gas, nucleares, carbón y renovables, pueden proporcionar por si solas una alternativa al petróleo.
El gas es alternativa para la producción de electricidad y para una solución del transporte sólo Parcial.
El carbón es mucho más sucio que el petróleo y por supuesto que el gas, pero es la fuente de energía más abundante y más barata. Se hace difícil creer que no será usado por aquellos países que dispongan de carbón. El medio ambiente sería el gran perjudicado y con ello la salud de las personas y el devenir de la humanidad.
Las nucleares requieren fuertes inversiones, actuaciones intensivas y altos riesgos financieros, además de los riesgos que suponen los residuos y los accidentes que aumentarían por pura estadística si creciese el número de centrales.
Finalmente las renovables que aún no han superado los estándares de competitividad que exige el actual sistema económico. Sin embargo si pueden ser eficaces en la sustitución de la electricidad. Contrariamente y por si solas, no pueden sustituir el actual consumo de combustibles fósiles. Otra cosa sería el papel altamente eficiente y eficaz que podrían ejercer si cambiáramos de sistema socioeconómico y redujéramos de forma notable el consumo y la dependencia de la energía.
Eficiencia y ahorro van de la mano de las renovables!.

Coche eléctrico, electrificación y trabajo a distancia: Mariano Marzo 5

Hay que preparase para el momento en el que la demanda de combustibles fósiles será superior a la oferta. Posiblemente antes del 2020 y con casi total seguridad antes del 2030.
Hay quien se empeña en afirmar que el coche eléctrico es la solución a los problemas del transporte y no es cierto.
Técnicamente: el litio, principal recurso para la fabricación de baterías, es de los combustibles usados el de menos densidad energética. En otras palabras, el que necesita más espacio para producir la misma cantidad de energía. Y el espacio no sobre en los coches y mucho menos en los aviones. Por otro lado el litio también está concentrado en unos pocos países, lo cual no soluciona ni os problemas de dependencia ni los geopolíticos.
La electrificación sí es una solución: más transporte de mercancías a través del ferrocarril electrificado, mejora de las redes de transporte regionales y de cercanías….
Y una consideración básica: sustitución del concepto de movilidad en el traslado al trabajo, por el de accesibilidad: teletrabajo, uso de internet etc.

La fusión: queda lejos la energía inagotable, pero ¿quién la controlaría?. Mariano Marzo 6.

El mundo en general vive por encima de sus posibilidades. La deuda es superior al PIB mundial y no se ve una salida real a la crisis. Ser continua significando tener y el crecimiento, poseer más, un objetivo en si mismo. Así las cosas la lucha contra el cambio climático se antoja difícil per motivos financieros y lo que es peor, el sueño de la fusión se retrasa por falta de liquidez: la crisis ha pasado incluso, factura a un sueño de energía inagotable.
LA FUSIÖN
Hasta ahora la energía que se precisa para conseguir la fusión nuclear, es superior a la energía obtenida. El proceso por tanto, ni es eficaz, ni es eficiente, ni es rentable.
De todas maneras la fusión merece una reflexión. Controlarla significaría cambiar el mundo tal como lo conocemos. La energía sería inagotable y toda la humanidad tendría acceso a ella sin limitaciones, o sí: ¿quién controlaría la energía de fusión?, ¿la podría usar todo el mundo o estaría en manos de un número determinado de países que dispondrían del poder absoluto? Y más prosaico: ¿para qué la utilizaríamos?
Estamos lejos de la fusión nuclear pero su obtención plantea retos filosóficos, políticos, morales, éticos y de igualdad que en estos momentos es de temer, no tienen solución.

SICOMTV – Energia

Crisis Eenergética

Oficina de promoció de la Pau i dels Drets Humans

Share

Impulsat per

Amb el suport de

Arxiu de Vídeos

Facebook

Twitter